Puidu varumine ja teenused

Meie tegevus

Puidu varumine

Meie ettevõte varub männi-, kuuse-, kase- ja haavapaberipuitu peamiselt Kunda ning Pärnu sadamaterminalides. Paberipuidu kvaliteedinõuded leiate siit lehelt. Lisaküsimuste korral pöörduge meie meeskonna poole.

Männi-, kuuse- ning lehtpuupalgi kvaliteedi kohta küsige ettevõtte töötajatelt, kuna erinevates saeveskites on erinevad nõuded.

Praak paberipuidu käitlemine Combiforest terminalides on selgitatud juhendis – Praagi käsitlemine terminalides.

Lisainfo jaoks pöördu sulle sobiva piirkonna varumisjuhi poole.

Kvaliteedinõuded

Männi- ja kuusepaberi puit

Kase- ja haavapaberi puit

Küttepuit

Võta ühendust

Varumisjuhid
Peakontor
Metsa raieteenus I Combiforest

Meie TEENUSED

Usaldusväärsed ja konkurentsivõimelised tehingud.

Puidu ost ja müük

Metsa raieteenus

Metsa kokkuveoteenus, väljaveoteenus

Metsamajanduskava koostamise organiseerimine

Metsa raieteenus I Combiforest

Meie TEENUSED

Pakume usaldusväärseid 
ja konkurentsivõimelisi tehinguid.

Puidu ost ja müük

Metsa raieteenus

Metsa kokkuveoteenus, väljaveoteenus

Metsamajanduskava koostamise organiseerimine

meie

Juhtpõhimõtted

1 Puiduvarumine

põhineb kliendi soovidel toote ja teenuse nõuete osas. Lähtume ökoloogilise, majandusliku ja sotsiaalse järjepidevuse põhimõtetest ja pikaajalisest perspektiivist. 

2 Hea metsanduslik tava

ja võime varuda puitu vastavalt kehtivale seadusandlusele on meile tähtis. Samadele alustele on rajatud meie koostöö puutarnijate ja töövõtjatega tuginedes oma eriala spetsialistidele.

3 Hindame riske

ja loome ettevõtte töötajatele võimalikult ohutu ja turvalise töökeskkonna. Teadvustame neile töötervishoiu ja tööohutuse alal kehtivaid nõudeid ning kohustame neid täitma.

Käitumiseeskiri

Käitumiseeskiri Combiforesti tarnijalemeie põhimõtted

Väldime puitu, mis on seotud järgmiste tegevustega:

1

 

puit, mis on ebaseaduslikult varutud

2

 

puit, mis on varutud kodanikuõigusi rikkudes

3

 

puit, mis on varutud kaitseväärtusega metsadest, mida majandustegevus ohustab

1

 

puit, mis on ebaseaduslikult varutud

2

 

puit, mis on varutud kodanikuõigusi rikkudes

3

 

puit, mis on varutud kaitseväärtusega metsadest, mida majandustegevus ohustab

4

 

puit, mis on varutud metsadest, mis võetakse kasutusele istanduste või mittemetsa-maana

5

 

puit, mis on varutud geneetiliselt muundatud taimedest istutatud metsadest

6

 

puit, mis on varutud rikkudes mistahes Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) põhiprintsiipe

4

 

puit, mis on varutud metsadest, mis võetakse kasutusele istanduste või mittemetsa-maana

5

 

puit, mis on varutud geneetiliselt muundatud taimedest istutatud metsadest

6

 

puit, mis on varutud rikkudes mistahes Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) põhiprintsiipe