Kasvava metsa müüja meelespea

Kasvava metsa raieõiguse võõrandamisel(1) ehk müügil peab üleandja tõendama vastuvõtjale raieõiguse olemasolu ja vastuvõtja seda kontrollima.

Raieõiguse olemasolu seaduslikkust tõendavad andmed ja dokumendid on:

 • omandiõigust tõendav kinnisturaamatu kanne;
 • raieõiguse võõrandamise leping koos lisadega. Raieõiguse vahendamisel kõik raieõiguse võõrandamise lepingud metsaomanikust alates;
 • raiet registreeriv kanne või metsakaitseekspertiisi akt metsaregistris;
  isikut tõendav dokument.

Lisaks peab kasvava metsa raieõiguse võõrandaja (müüja) esitama:

juriidiline isik

 • kehtiv ärakiri äriregistri B-osa registrikaardist;
 • käibemaksukohustuslasel käibemaksukohuslasena registreerimise number;
 • võõrandaja (müüja) esindaja volikiri juhul kui müüja esindaja ei ole märgitud äriregistri B-osa registrikaardile. Volikiri peab olema allkirjastatud ettevõtte juhatuse liikme poolt.

füüsilisest isikust ettevõtja

 • kehtiv ärakiri äriregistri B-osa registrikaardist;
 • käibemaksukohustuslasel käibemaksukohuslasena registreerimise number;
 • võõrandaja (müüja) esindaja volikiri juhul kui müüja esindaja ei ole märgitud äriregistri B-osa registrikaardile. Volikiri peab olema allkirjastatud ettevõtja poolt.

füüsiline isik

 • võõrandaja (müüja) esindaja volikiri juhul kui müüja ise ei sõlmi lepingut. Volikiri peab olema allkirjastatud müüja poolt.

Kasvava metsa raieõiguse olemasolu seaduslikkust tõendavate dokumentide koopiad lisab vastuvõtja (ostja) koostatava ostu-müügi lepingu ostja eksemplarile.

(1) – sõna “müüja” on sama tähendusega, kui “võõrandaja”. Sama tägendusega on mõisted “kasvava metsa raieõiguse võõrandaja”, “kasvava metsa raieõiguse müüja” ja “raieõiguse võõrandaja”, “raieõiguse müüja”, vaata lisaks Metsaseadus § 37.

Jaga artiklit:

Võta ühendust

Varumisjuhid