Puidumüüja meelespea

Metsamaterjali võõrandamisel(1) ehk müügil peab üleandja tõendama vastuvõtjale metsamaterjali valdamise seaduslikkust ja vastuvõtja seda kontrollima.

Metsamaterjali valdamise seaduslikkust tõendavad andmed ja dokumendid on:

 • omandiõigust tõendav kinnisturaamatu kanne;
 • raieõiguse või metsamaterjali võõrandamise leping koos lisadega või koondakt juhul, kui müük toimub müüja laoplatsilt, millel olev metsamaterjal pärineb erinevatelt katastriüksustelt ning on ladustatud kokku – koondakti vormi saab Combiforest OÜ esindajalt koos täitmisjuhistega;
 • raiet registreeriv kanne või metsakaitseekspertiisi akt metsaregistris;
 • isikut tõendav dokument;
 • veoseleht (-lehed) on vajalik veo tõenduseks.

Lisaks peab metsamaterjali müüja esitama:

juriidiline isik

 • kehtiv ärakiri äriregistri B-osa registrikaardist;
 • käibemaksukohustuslasel käibemaksukohuslasena registreerimise number;
 • võõrandaja (müüja) esindaja volikiri juhul kui müüja esindaja ei ole märgitud äriregistri B-osa registrikaardile. Volikiri peab olema allkirjastatud ettevõtte juhatuse liikme poolt.

füüsilisest isikust ettevõtja

 • kehtiv ärakiri äriregistri B-osa registrikaardist;
 • käibemaksukohustuslasel käibemaksukohuslasena registreerimise number;
 • võõrandaja (müüja) esindaja volikiri juhul kui müüja esindaja ei ole märgitud äriregistri B-osa registrikaardile. Volikiri peab olema allkirjastatud ettevõtja poolt.

füüsiline isik

 • võõrandaja (müüja) esindaja volikiri juhul kui müüja ei ole materjali üleandja. Volikiri peab olema allkirjastatud müüja poolt.

Metsamaterjali valdamise seaduslikkust tõendavate dokumentide koopiad lisab vastuvõtja (ostja) koostatava ostu-müügi akti ostja eksemplarile.

(1) – sõna “müüja” on sama tähendusega, kui “võõrandaja”. Sama tähendusega on mõisted “metsamaterjali müüja”, “puidumüüja” ja “metsamaterjali võõrandaja”, vaata lisaks Metsaseadus § 37.

Jaga artiklit:

Võta ühendust

Varumisjuhid